Metsätyöreferenssit

Pohjoispohjanmaan ympäristö keskus 2001-2008

Salonsaaren pengerrysten raivaus, Uimuskosken uimarannan raivaus, Häkkikosken penkereiden raivaus, Valkeisjärven laskuojan raivaus, Ämmänkorvenojan peruskuivatus raivaukset, Hirsisaaren penkereiden raivaus, Lehmisuvannon penkereiden raivaus, Uljuan tekojärven penkkojen ja taustaojien raivaus. Vaiviolammen raivaus. Siikajoen rantakorjausten raivaus.

Revonsähkö Oy 1999-2002

 • Pienjännitelinjojen raivaus, Keskijännite johtokatujen raivaus, Suurjännite johtokatujen raivaus.

 • 110 kV:n johtokatujen ylipitkien laitapuiden poisto maanomistaja selvitykset ja kaatotyöt.

 • Myrsky- ja lumituhojen jälokityöt.

Vattenfall verkko oy 2002-2010

 • Pienjännitelinjojen raivaus, Keskijännite johtokatujen raivaus, Suurjännite johtokatujen raivaus.

 • 110 kV:n johtokatujen ylipitkien laitapuiden poisto maanomistaja selvitykset ja kaatotyöt.

 • Myrsky- ja lumituhojen jälkityöt.

Pohjolan Werkon rakennus Oy 2008-2012

 • Vattenfall verkon Oy:n Pienjännitelinjojen raivaus.

 • Vattenfall verkon Oy:n keskijännitelinjojen raivaus.

 • Myrsky- ja lumituhojen jälkityöt

UPM Silvesta 2006-2013

 • Taimikonhoito ja muut raivaussahatyöt

 • Metsän istutustyöt

 • Pihapuiden kaatotyöt

 • ELY -keskuksen hallinnoiman hautaperän täyttökanavan raivaus

 • Vattenfall verkko Oy:n johtokatujen raivaus

 • Elenia Oy:n johtokatujen raivaus

Stora Enso Oy 2010-2013

 • Taimikonhoito ja muut raivaussahatyöt

 • Metsän istutustyöt

Oulaisten kaupunki 2005-2013

 • Metsän istutus

 • Ongelmapuiden kaato

 • Oulaisten seurakunta 2005-2013

 • Hautausmaan ongelmapuiden poisto

PPO-yhtiöt Oy 2006-2013

 • Puhelinlinjojen raivaus

 • Ongelmapuiden poisto

 • Pylväiden kunnossapito pylväs tarkistukset

WSP Finland Oy 2010

 • VR-ratatien Ylivieska – Kokkola ratapenkan raivaus

Yksityiset 1998-2013

 • Metsän istutus

 • taimikonhoito

 • hakkuutyöt

 • pihapuiden kaadot

 • metsän arviointi

Kuvia toteuttamistamme työkohteista

Kirkko Oululainen

Oulaskangas sisäpiha

Röyttö pihapuu

Aliurakoisijan kalustoa ei haittaa märkäkään suo