Metsänhoitotyöt

Metsäosastomme palvelee asiakkaitaan kaikissa metsään ja puihin liittyvissä tehtävissä. Olemme erikoistuneet esimerkiksi suurjännitelinjojen laitapuuvarmennukseen ja erittäin vaikeiden pihapuiden kaatoon.

Tarjoamme palveluitamme niin yksityisille, yrityksille kuin julkisillekin tahoille. Mikäli metsätöihin liittyy vaativiakin sähköhommia, pystymme hyödyntämään yrityksemme monialaisuutta. Tästä voi olla yllättävääkin hyötyä esim. myrskytuhojen raivauksessa tai mökkien sähkötöissä.

Suoritamme luonnollisesti myös metsien ja muiden ulkoalueiden perushoitoon sisältyviä tehtäviä, kuten istutuksia, raivauksia, puiden kaatoja ja maisemanhoitoa.

Meiltä kannattaa rohkeasti kysyä kaikista metsäalan töistä, sillä kokemuksemme ja osaamisemme on hyvin kattavaa. Ammattitaitomme ansiosta pystymme toteuttamaan vaikeimmatkin metsätyöt kokonaisvaltaisesti ja niin, että asiakas voi olla rauhallisin mielin.

Palveluitamme ovat esimerkiksi:

 • johtokatujen raivaus

 • johtokatujen ylipitkien reunapuiden poisto (maanomistaja selvitykset ja kaato )

 • metsien kokonaisurakointi

 • taimikonhoito

 • metsän arvioinnit

 • raivaus

 • istutus

 • energiapuu ym. pienhakkuut

 • maisemanhoitotyöt

 • vaikeiden pihapuiden kaato

 • sähkö- ja puhelinpylväiden tarkistukset

Pihapuun kaadot

Säästä aikaa, vaivaa ja rahaa - pihapuunkaadot ammattitaidolla. Ammattilaiset kaatavat tontiltasi poistettavat puut. Me takaamme, että tehtävä suoritetaan tehokkaasti kaikkia ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia noudattaen. Mikäli puuta ei mahdu kaatamaan kokonaisena, se voidaan kaataa katkomalla runko latvasta alkaen pienemmissä kappaleissa. Työpalvelu sisältää poistettavien puiden käsittelyn tarvittaessa polttopuiksi, niiden kuljetuksen, jätepuun pois kuljetuksen ja muun siivouksen sopimuksen mukaan.

Työkustannus voidaan vähentää kotitalousvähennyksenä verotuksessa.

Myrskytuhot pihoilla ja puistoissa

Myrskyssä vaurioituneiden puiden käsittely on paras antaa ammattilaisen tehtäväksi. Siten estät lisävahinkojen ja tapaturmien syntymisen.

Mikäli puita on runsaasti ja omistaja niin haluaa, metsurimme voi välittää tiedon tarjolla olevista puista puunostajille mahdollisen tarjouksen tekemistä varten.